bausch-debietregelklep

2D/3D Modeling
van schets tot model

Een nieuw of verbeterd product begint bij een schets. Het idee wordt onderbouwd met berekeningen en onderzoek. Daarna worden tekeningen gemaakt die aan de basis staan van een model of prototype. Met de modernste tekensoftware (Inventor, AutoCAD) wordt 1:1 een 3D solid model gemaakt. Hierin zijn materiaal, eigenschappen, vorm, plaats en eigenschappen vastgelegd. Vanuit het 3D model worden fotorealistische afbeeldingen gegenereerd of 2D werktekeningen. Die intelligentie zit al in het 3D model. 3D Animaties van het model zijn ook mogelijk.

Via de gratis Design Review software kun je al in een pril ontwerpstadium meekijken naar de ontwikkelingen op detailniveau, materiaallijsten en maattekeningen uitprinten.