Projectadvies
maatwerk

Grote, complexe projecten vragen om een brede aanpak, vaak een combinatie van standaard- en maatwerkproducten. Of het nu gaat om behandeling van proceswater, hergebruik van water, filtratie of afscheiding van water gedragen stoffen, als die stoffen niet of nauwelijks in water oplosbaar zijn dan gelden de wetten der natuur.

In ruim 20 jaar projectadvieswerk met een natuurkundige achtergrond ben ik al heel wat uitdagingen aangegaan die uiteindelijk hebben geleid tot installaties die doen wat ze behoren te doen, binnen de overeengekomen specificaties.

Een greep uit de projectadviezen die uitgevoerd zijn:

2008: Vetafscheiderinstallatie 30 l/s vleesverwerkende fabriek Transmeat, Londerzeel
2009: Coalescentieafscheider met bypassput 120-300 l/s Siemens, Tessenderlo
2009: PID tekeningen Sewage treatment Plant Electrabel SUEZ, Flevo Power Station
2010: Carwash waterhergebruikinstallatie 20 l/s De Lijn, Merksem
2010: Olie- en lamellenafscheiders en pompputten BTT tankterminal, Botlek
2010: Lamellenafscheider 15 l/s met pompput Tradeport, Venlo
2011: 5 st. Lamellenafscheiders 15 en 20 l/s plan Zuid, Egmond-Bergen
2012: Carwash waterhergebruikinstallatie, Assen
2012: Olieafscheider en pompinstallaties overlaadstation biodiesel, Botlek
2013: Lamellenafscheider terrein 17.000 m2 met debietregelput en pompput, Kampeninstallatie melsbroek totaal

Installatie voor behandeling kerosinevervuild terreinwater met een capaciteit van 840 l/s